Tím skúsených odborníkov

Cenník


Virtuálne sidloOFFICE basic

9,90EUR/mesiac

 • súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • označenie sídla spoločnosti obchodným menom Vašej spoločnosti
 • preberanie a zber pošty na dobu 1 mesiaca / do 20 listových zasielok

OFFICE exclusive

19,90EUR/mesiac

 • súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • označenie sídla spoločnosti obchodným menom Vašej spoločnosti
 • oznam o prijatej pošte e-mailom
 • preberanie a zber pošty na dobu 1 mesiaca / do 50 listových zásielok
 • skenovanie pošty

uvedené ceny sú bez 20% DPH

Cena

Doplnkové služby

4,90 €

preposielanie poštových zásielok na určenú adresu

9,90 €

preberanie a zber pošty nad objednaný objem / 10 listových zásielok / mesiac

19,90 €

prenájom zasadačky 1 hod (v pracovné dni v čase 7:00 - 16:00)

39,90 €

zriaďovací poplatok (umiestnenie poštovej schránky, označenie sídla spoločnosti, zaevidovanie do systému)


 

Účtovné práceOFFICE živnostník mini

49EUR/mesiac

 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • neplatiteľ DPH
 • do 50 položiek mesačne

OFFICE živnostník

69EUR/mesiac

 • vedenie jednoduchého účtovníctva
 • platiteľ DPH
 • do 50 položiek mesačne

OFFICE lite

59EUR/mesiac

 • vedenie podvojného účtovníctva
 • neplatiteľ DPH
 • do 50 položiek mesačne

OFFICE korporát

79EUR/mesiac

 • vedenie podvojného účtovníctva
 • platiteľ DPH
 • do 50 položiek mesačne

uvedené ceny sú bez 20% DPH

Cena

Doplnkové služby

0,90 €

za položku nad paušál / od 51 do 100 položiek mesačne

0,80 €

za položku nad paušál / od 101 do 200 položiek mesačne

0,70 €

za položku nad paušál / od 201 do 400 položiek mesačne

0,60 €

za položku nad paušál / od 401 položiek mesačne

150 € - 1.500 €

Účtovná závierka a daňové priznanie PO - individuálna kalkulácia

30 € - 150 €

Daňové priznanie FO typ B - individuálna kalkulácia

29,90 €

Daňové priznanie FO typ A

14,90 €

Daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz k DPH / mesačný

19,90 €

Daňové priznanie k DPH a kontrolný výkaz k DPH / štvrťročný

5,90 €

Elektronická dátová schránka - správa a preposielanie pošty (cena za mesiac pri ročnej objednávke)

9,90 €

Mzdy a personalistika / 1 zamestnanec / mesiac

5,90 €

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel / 1 vozidlo

položkou sa chápe účtovný zápis v účtovnom denníku (na strane MD, DAL), alebo jeden riadok v peňažnom denníku


 

Prenájom kanceláriíCenník

Služba obsahuje :


 

Zakladanie spoločnostíCena

Služba obsahuje :

299,00 €

založenie spoločnosti s ručením obmedzeným / 3 voľné živnosti

99,00 €

zmeny v s.r.o. / 1 zmena

ceny sú uvedené bez 20% DPH